Aktualności

W piątek 20.10 2017 w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie  odbyła się bardzo ciekawa konferencja na temat prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży.

W Konferencji wzięła udział Przewodnicząca  Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki prof. Hanna Zawistowska (SGH), która przedstawiła referat na temat „Regulacje prawne wymogów kwalifikacyjnych kadry zatrudnionej do obsługi imprez dzieci i młodzieży jako narzędzie realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych turystyki”.

Organizatorzy konferencji poinformowali, że  w okolicach grudnia powinna pojawić się monografia obejmująca zaprezentowane na konferencji referaty (w formie artykułów) oraz kilka dodatkowych referatów, których m.in. ze względów czasowych nie można było już wprowadzić do programu.

Zapraszamy do pobrania ekspertyzy „Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej” opracowanej przez dr Bartłomiej Walasa z Wyższej Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Celem ekspertyzy jest zestawienie systemów certyfikacji usług i produktów turystycznych w Polsce i za granicą, rozwiązań zarządzania certyfikacjami i identyfikacja weryfikowanych kompetencji osobowych w analizowanych certyfikatów o ile występują. Część wnioskowa zawiera rekomendacje.


Na czym polega system Rad ds. Kompetencji w Polsce ? Jakie są zadania – Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki w obszarze badania rynku pracy w branżach turystycznych ? Jak wygląda rynek pracy w branży turystycznej i w jaki sposób jest on badany ?

(więcej…)

Jednym z ważnych zadań Rady ds. Kompetencji  Sektora Turystyki jest badanie rynku pracy mające istotne znaczenie dla  identyfikacji luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach turystycznych. Dla realizacji tak określonego celu przewiduje się m.in przeprowadzenie,   w czwartym kwartale br.  badań kapitału ludzkiego w poszczególnych branżach turystycznych.

W związku z powyższym 12 września br. w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie odbędzie się seminarium połączone z warsztatami  – przygotowującymi  do tych badań. Zapraszamy  do udziału w seminarium.

Koniunktura gospodarcza w lipcu 2017 r. oceniana jest przez przedsiębiorców pozytywnie. W większości sekcji lepiej niż miesiąc wcześniej, a także lepiej niż w lipcu w latach poprzednich – podał GUS.

(więcej…)

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało raport pt. „Preferencje pracodawców branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego” na podstawie badania ankietowego przedsiębiorców przeprowadzonego w 2016 roku. (więcej…)

Zapraszamy do lektury opracowania „Dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy w Polsce przygotowanego przez (więcej…)

Podczas Walnego Zgromadzenia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Józef Ratajski –  wiceprzewodniczący Rady ds Kompetencji Sektora Turystyki miał okazję zaprezentować  dotychczasową działalność Rady, przedstawić plany i możliwości współpracy pomiędzy OROT a Radą. (więcej…)

Bezrobocie na koniec maja br. wyniosło 7,4 proc., czyli spadło o 0,3 pkt proc. w stosunku do kwietnia br – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W maju 2016 r. bezrobocie wynosiło 9,1 proc.

(więcej…)

Do ważnych zadań Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki należy m.in. zacieśnianie współpracy z Interesariuszami oraz rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sektora Turystyki poprzez tworzenie nowych podram oraz stymulowanie wprowadzania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

(więcej…)