Seminarium: „Badanie rynku pracy w turystyce. Stan obecny i kierunki dalszych działań”

Jednym z ważnych zadań Rady ds. Kompetencji  Sektora Turystyki jest badanie rynku pracy mające istotne znaczenie dla  identyfikacji luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach turystycznych. Dla realizacji tak określonego celu przewiduje się m.in przeprowadzenie,   w czwartym kwartale br.  badań kapitału ludzkiego w poszczególnych branżach turystycznych.

W związku z powyższym 12 września br. w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie odbędzie się seminarium połączone z warsztatami  – przygotowującymi  do tych badań. Zapraszamy  do udziału w seminarium.