Dobre praktyki w kształceniu zawodowym

Jednym z celów Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy środowisk biznesu i edukacji w celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Jesteśmy bowiem przekonani, że tego typu edukacja nie może być realizowane w oderwaniu od rynku pracy. W związku z tym, iż głównym zadaniem edukacji zawodowej  jest  przygotowanie  młodych  ludzi  do  pracy,  musi  być  ona  podporządkowana mechanizmom i tendencjom na rynku pracy oraz   w   gospodarce.

Jako pierwszą zamieszczamy prezentację ZESPOŁU SZKÓL EKONOMICZNO-HOTELARSKICH w  Kołobrzegu.