Rada ds. Kompetencji sektora turystyki


Sektorowe Rady ds. Kompetencji to projekt aktywizacji zawodowej i społecznej, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem  jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych

co nowego w Radzie

Podpisanie przez Radę ds. Kompetencji Sektora Turystyki listu intencyjnego z Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej”.

Do ważnych zadań Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki należy m.in. zacieśnianie współpracy z Interesariuszami oraz rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sektora Turystyki poprzez tworzenie nowych podram oraz stymulowanie wprowadzania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

0 komentarzy

Zobacz galerię zdjęć z konferencji „Turystyka, Edukacja, Zatrudnienie”

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji  „Turystyka, Edukacja, Zatrudnienie”, która odbyła się 22 maja w Katowicach w siedzibie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej        

0 komentarzy

Konferencja „Turystyka, Edukacja, Zatrudnienie”

22 maja w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, odbyła się konferencja praktyczno-naukowa dotycząca sektora turystyki „Turystyka, Edukacja, Zatrudnienie”.

0 komentarzy

Zapraszamy na konferencję TURYSTYKA EDUKACJA ZATRUDNIENIE

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki ma zaszczyt zaprosić na konferencję praktyczno-naukowa: TURYSTYKA EDUKACJA ZATRUDNIENIE

0 komentarzy

Opisuj kwalifikacje w Sektorze Turystyki

Instytut Badań Edukacyjnych przygotował zestaw materiałów wspierających wszystkie osoby zainteresowane Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji. Publikacje te pozwalają zapoznać się z językiem efektów uczenia się i z głównym narzędziem systemu – Polską Ramą Kwalifikacji.

0 komentarzy

Startuje projekt „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. rozpoczęli realizację projektu nr UDA-POWR.02.12.00-00-0010/16 pn. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki”

0 komentarzy

Rozmowa z dr hab. Hanną Zawistowska, prof. SGH (HZ) oraz Józefem Ratajskim, Dyrektor Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan (JR)

Rozmowa portalu www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl z  dr hab. Hanną Zawistowska, prof. SGH (HZ) oraz Józefem Ratajskim, Dyrektor Związku Pracodawców Turystyki Lewiatan (JR) Czy można jednoznacznie stwierdzić, że dostrzeżono potrzebę powołania Rady ds. Kompetencji w Sektorze Turystyki?

0 komentarzy