„Porozumienia edukacyjne w branżach turystycznych” – zapraszamy 17.11 do Szkoły Głównej Handlowej

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na: Spotkanie: „Porozumienia edukacyjne w branżach turystycznych” Spotkanie odbędzie się dnia 17.11 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Budynek A sala 222 w godz. 10.00

Głównym celem spotkania będą  konsultacje w sprawie opracowania wzorcowego porozumienia o współpracy (porozumienie edukacyjne) między przedsiębiorcami a jednostkami edukacyjnymi Spotkanie w sprawie „Porozumienia edukacyjnego” trwać będzie od godz. 10:00 do godz.14:00.

Po zakończeniu tego spotkania – od godz. 14:00 do godz.15:30 odbędzie się spotkanie w sprawie zatwierdzenia celów sektorowego badania BKL.